menu close menu

เคล็ดแก้ดวง

0 comments

“ปี่เซียะ” เทพเจ้าเรียกทรัพย์

“เทพปี่เซียะ” เป็นเทพบริวารอีกประเภทหนึ่ง ที่มีฤทธิ์ในด้านเรียกทรัพย์สินเงินทอง เข้าไม่มีออกบารมีของเทพปี่เซียะจะคอยช่วยเหลือผู้คนที่มีบุญวาสนาเสริมส่ง มีบุญเก่าทำมาไว้บ้างแล้ว แต่ปัจจุบันมีความเดือดร้อนเรื่องเงินทอง

read more
2 comments

“ฮะ” หรือ “ดวงสมพงษ์”

เรื่อง “ฮะ” หรือ “ดวงสมพงศ์” สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ดูในแง่การทำธุรกิจที่ไม่ได้ทำคนเดียว แต่มีหุ้นส่วนร่วมด้วย ใช้ดูว่าหุ้นส่วนของเราดวงชงกับเราหรือเปล่า เวลาทำธุรกิจร่วมกันจะได้ไม่ติดขัด ไม่ขัดคอกัน คือเป็นคู่มิตรกันนั่นเองซึ่งตามตำราจีนเขาเรียกว่า “ซาฮะ”

read more
0 comments

สีรถที่ถูกโฉลกตามวันเกิดและวิธีแก้เคล็ด

วิธีแก้เคล็ด วิธีแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่ใช้สีรถที่เป็นกาลก […]

read more
0 comments

สีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำวัน

แก้เคล็ด เสริมดวงสีเสื้อผ้าเสริมดวงประจำำวัน ใช้ตามวันโ […]

read more
0 comments

อานิสงส์ 10 ข้อของการ ไม่กินเนื้อสัตว์

อานิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่ฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์ คือ จะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วย ปืนผาหน้าไม้ คมหอกคมดาบ ไม่ตายด้วยเหตุกาณ์อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่างๆ ทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่าและยุติการจองเวรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วย องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาอันมิอาจประมาณได้ทรงรักใคร่สรรพสัตว์ทั้งหลายประดุจลูกในอุทรของพระองค์เองเมื่อได้บรรลุอนุตตรสัมโพธิญาณสูงสุดแล้ว ก็ยังทรงมีพระทัยห่วงใยปรารถนาให้เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมและระงับดับการจองเวรซึ่งกันและกัน

read more
0 comments

ความเชื่อเรื่องการตัดเล็บ

“เล็บ” เป็นสิ่งที่ต่อจากกระดูก โดยงอกแทรกออกมาจากเนื้อและหนังของเรา นับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของคนเรา การจะตัดทิ้งหรือตัดออก ย่อมมีผลกระทบต่อเราโดยตรง หากเราตัดเล็บในวันไม่ดี บ่อยๆครั้งเข้า

read more