menu close menu

ตี่จู้เอี้ยะ

0 comments

การเพิ่มพลังมงคลศาลพระพรหมและศาลตี่จู้เอี๊ยะประจำปี

การเพิ่มพลังมงคลศาลพระพรหมและศาลตี่จู้เอี๊ยะประจำปี เพื […]

read more
0 comments

ความสำคัญของดวงจีน

ถ้าเรามีความเชื่อเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อว่าคนเราเกิดมาคนละหลายๆๆชาติจนเหลือเชื่อสุดจะหยั่งถึง เราก็จะเข้าใจเรื่องดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นสี่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่ก่อนอยู่ในครรภ์ไม่มีใครหนีพ้น เปรียบเสมือนตัวชิพคอมพิวเตอร์ที่ฝังมาภายในตัวตนของทุกๆคนโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมในชาติที่ผ่านมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว โปรแกรมมาแล้วว่าชาตินี้เราจะมารับกรรมอะไรและมาเสวยบุญด้านไหน ถ้าทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ ทุกคนก็คงเกิดเป็นลูกเศรษฐีกันหมด หรือเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือเกิดมาหล่อ/สวยเหมือนดาราอะไรทำนองนี้

read more
0 comments

ตัวอย่างฮวงจุ้ยที่ส่งผลร้าย

อาจารย์ขอยกตัวอย่างฮวงจุ้ยที่ไม่เป็นมงคลมาเล่าสู่กันฟัง ท่านใดที่บ้านของตัวเองหรือบริษัทสำนักงาน หรือโรงงานที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่เข้าลักษณะที่จะกล่าวต่อไปไม่ต้องตกใจนะครับ โทรมาปรึกษาอาจารย์ได้ มีเสียก็มีแก้ได้ครับ ทุกข้อที่ยกตัวอย่างให้ฟังอาจารย์มีวิธีปรับฮวงจุ้ยแก้ไขได้ทั้งนั้น

read more
20 comments

ไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะอย่างไรให้สำเร็จ

การไหว้ศาลเจ้าที่จีนตี่จู้เอี๊ยะให้ได้ผลสำเร็จ ให้ผู้กราบไหว้ร่ำรวยและส่งผลให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขสามารถทำได้แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้ครับ

read more