menu close menu

เทพเจ้าจีนที่ควรรู้

องค์มหาเทพสมเด็จพระมารดาแห่งดวงดาว

ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

จากคัมภีร์พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ในหัวข้อเรื่อง “องค์เทพโพธิสัตว์ธรรมบาล 24 องค์ คือ องค์เทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาในนิกายมหายาน” วันนี้อาจารย์ขอเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งหลายที่เคารพศรัทธานับถือเพิ่มบารมีวาสนาและเพื่อเพิ่มพลังมงคลให้แก่ผู้ที่กราบไหว้ท่านและหนึ่งในธรรมบาล 24 องค์ก็คือ สมเด็จพระเทพมารดาแห่งดวงดาว พระนามของท่านแต่ละท้องถี่นเรียกแตกต่างกันออกไปเช่น พระพุทธมารดาจุณฑิโพธิสัตว์, พระมารีจิเทวีโพธิสัตว์, พระมารดาเต้าโบ้เทียนจุน, พระมารดาเต้าหมู่เทียนจุน,
พระมารดาเต๋าบ้อหง่วง, พระมารดาเต่าหมู่กง, พระมารดาองค์พระสิริมหามายาเทวบุตร ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นองค์เทพโพธิสัตว์องค์เดียวกันครับ

สมเด็จพระมารดาแห่งดวงดาวท่านเป็นผู้สร้างจักรวาล เป็นมหาเทพผู้มีฤทธิ์ปาฏิหารย์มากมาย มีอาณุภาพมากกว่าสุริยเทพ,จันทรเทพฯลฯ ท่านเป็นผู้ปกครองและผู้ให้กำเนิดดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง คือ ดาวพระอาทิตย์, ดาวพระจันทร์, ดาวพระอังคาร, ดาวพระพุธ, ดาวพระพฤหัส, ดาวพระศุกร์, ดาวพระเสาว์, ดาวพระราหู, ดาวพระเกตุ, และเป็นผู้จัดการให้ธาตุทั้ง 5 ก่อเกิด ส่งเสริม ถ่ายเท และเกิดความสมดุลย์กันทั้งหยินและหยาง ในธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุน้ำ,ธาตุไม้,ธาตุไฟ,ธาตุดินและธาตุทอง และพระองค์ท่านยังดูแลรับผิดชอบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สรรพสื่งและพืชพันธุ์ต่างๆ นอกจากนั้นพระองค์ท่านยังเป็นผู้กำจัดเคราะห์กรรมของมนุษย์ที่มีอสูรร้ายมาครอบงำให้หมดสิ้นไป

ในนิกายมหายานจะมีพิธีการบูชาท่านและบูชาดาวนพเคราะห์ และยังเป็นที่มาของการถือศีลกินเจจนทุกวันนี้สมเด็จพระมารดาแห่งดวงดาว ชาวจีนในประเทศไทยและชาวจีนทั่วโลกต่างเลื่อมใสศรัทธาเคารพบูชากราบไหว้สืบต่อกันมานับเป็นพันๆปีส่วนใหญ่จะมากราบไหว้พระองค์ท่านในช่วงเทศกาลปีใหม่จีนก่อนวันพูะช่วงตรุษจีนหรือหลังวันตรุษจีนแล้ว พร้อมๆไปกับการแก้ชงและขอพรองค์เทพไท้ส่วยประจำปี หรือจะกราบไหว้ท่านเพื่อขอพรต่างๆเพื่อเสริมบารมี อำนาจวาสนา รวมถึงขอบารมีจากท่านให้คุ้มครองรอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งหลายหรืออุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต ท่านเป็นผู้ที่ทรงอิทธิฤทธิ์มากมายและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

รูปลักษณะขององค์เทพสมเด็จพระมารดา มีอยู่หลายปาง เช่น

1. ปางนั่งบัลลังก์ สรวมใส่อาภรณ์เครื่องทรงมหาเทพเต็มยศ

2. ปางนั่งสมาธิบนดอกบัว มือขวาถือป้ายประกาศิต สรวมใส่อาภรณ์เครื่องทรงมหาเทพเต็มยศ

3. ปางปาฏิหารย์ มีให้เห็น 8 กร, 18 กร ฯลฯ

-ลักษณะนั่งสมาธิประทับบนดอกบัว อยู่บนพาหนะ

-มีหมูป่าลากรถพาหนะ

-สรวมใส่อาภรณ์เครื่องทรงออกศึกเต็มยศ

ปางนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์มาก ที่พบเห็นแต่ละกรขององค์เทพฯจะถือสี่งของที่มีคุณวิเศษและมีกายสิทธิ์สถิตย์ อยู่ภายในทุกอัน พอประมวลได้ดังนี้ครับ

1.  มือซ้าย อุ้มพระจันทร์     มือขวาอุ้มพระอาทิตย์

2.  มือซ้าย ถือสมุดภาพ     มือขวาถือไม้บรรทัดพิเศษ

3.  มือซ้าย ถือเชือกวิเศษ    มือขวาถือคันธนูและธนูวิเศษ

4.  มือซ้าย ถือกรรไกรวิเศษ   มือขวาถืออัญญมณีกายสิทธิ์

5.  มือซ้าย ถือกระบี่วิเศษ    มือขวาถือเจดีย์กายสิทธิ์

6.  มือซ้าย ถือหอกวิเศษ     มือขวาถือทวนวิเศษ

7.  มือซ้าย ถือน้ำเต้าวิเศษ    มือขวาถือธงสามเหลี่ยมกายสิทธิ์

8.  มือซ้าย ถือพัดวิเศษ     มือขวาถือประคำกายสิทธิ์

9.  มือซ้าย ถือหัวมังกร     มือขวาถือราชรถ

รวมทั้งหมดประกอบด้วยข้างละ 9 กร รวม 18 กร

ท่านใดที่สนใจอยากจะไปกราบไหว้บูชาท่าน อาจารย์ขอแนะนำให้ไปที่ ศาลหน่าจา อ.อ่างศิลา จ.ชลบุรี ที่นีองค์เทพสมเด็จพระมารดาปางปาฏิหารย์ 8 กร ประดิษฐานอยู่ สวยงามและมีพลังมากครับ

พระโพธิสัตว์กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

พระโพธิสัตว์กวนอิม มีตำนานที่มาหลายตำนาน แต่ฉบับที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุด มาจากคัมภีร์ “เซียงซานเป่าค่วน” ซึ่งบันทึกไว้ว่า…

ในสมัยพุทธกาลทางตะวันตกของภูเขาซีหนี มีประเทศหนึ่งชื่อว่า “ซิงหลิน” มีกษัตริย์ทรงพระนามว่า“เหมียวจ่วง” มีพระธิดา 3 องค์  องค์โตชื่อ “เหมียวซู” องค์รองชื่อ “เหมียวซ่าน” พระองค์ปรารถนาจะหาคู่ครองให้พระธิดาทั้งสาม แต่พระธิดาองค์เล็กกลับไม่สนใจที่จะออกเรือน จึงหนีออกจากวังไปทางตำบลยู่โจวหลงซู่่และไปบวชชีที่วัดนกยูงขาวความทราบถึงหูพระราชาเหมียวจ่วง ทรงพระพิโรธมาก จึงบัญชาให้ทหารไปเผาวัด พระธิดากลับเอากี่งไผ่ทิ่มใส่ปากของนาง มีพระโลหิตพวยพุ่่งขึ้นสู่ท้องฟ้า กลับกลายเป็นสายฝนสีแดงฉานตกลงมาดับไฟ สร้างความโกรธแค้นให้พระราชายิ่งนัก จึงมีบัญชาให้ทหารไปจับองค์หญิงเหมียวซ่านนำตัวเข้าสู่แดนประหาร แต่มีดดาบก็ไม่ระคายเคืองผิวของนาง เพราะปรากฏมีแสงเรืองรองทำให้คมอาวุธหักสิ้น จึงมีบัญชาให้ใช้ตะขอพิเศษสับเข้าที่คอ หวังให้นางตาย ทันใดนั้นปรากฏมีเสือดุร้ายตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาคาบร่างของนางหนีหายเข้าไปในป่าเขา

เมื่อวิญญาณองค์หญิงเหมียวซ่านออกจากร่าง ได้เดินทางไปยังนรกภูมิ ทรงเห็นวิญญาณบาปตกทุกข์ได้ยากเป็นจำนวนมาก นางเกิดจิตเมตตา ปรารถนาจะเข้าช่วยเหลือ ทันใดนั้นเมื่อท่านพิภพมัจจุราชทราบความ รีบนำท้อเซียนมาช่วยชีวิตนาง วิญญาณจึงสามารถกลับเข้าร่างได้อีกครั้งนางจึงได้กลับไปปฏิบัติธรรมอีกครั้งที่เขาเซียงชาน เวลาผ่านไป 9 ปี พระราชาเหมียวจ่วงป่วยเป็นโรคร้าย ไม่มียาใดสามารถรักษาท่านได้   องค์หญิงเหมียวซ่านจึงรีบปลอมตัวเป็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งรีบมาช่วยรักษา โดยนางยอมเสียสละดวงตาทั้งคู่และแขนทั้งสองข้างเพื่อมาปรุงเป็นโอสถทิพย์ช่วยชีวิตพระบิดา เมื่อพระราชาหายป่วยจากโรคร้าย ได้ทรงสละราชสมบัติพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปปฏิบัติธรรมยังเขาเซียงชาน

นี่คือที่มาของ องค์พระสหัสราช สหัสเนตรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ พระโพธิสัตว์พันเนตรพันกร พระแม่กวนอิม

สิงหาคม 28, 2014 | ฮวงจุ้ย, เทพเจ้าจีน | 0
ป้ายกำกับ:, , ,

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*